Vremenski okvir

Glavni ciljevi-prekretnice projekta BEACON su prikazani na vremenskom okviru ispod.

TOP