Servisi

Monitoring Useva

BEACON-ov monitoring useva, koristi modele rasta useva, i zajedno sa tehnologijom osmatranja Zemlje i vremenskim podacima omogućava profilisanje useva i monitoring svih podataka zajedno sa procenama prinosa. BEACON-ov servis monitoringa useva daje osiguravajućim kućama mogućnost da bolje nadgledaju svoj portfolio i pomaže im u odlučivanju pre i posle katastrofe.

 

 

Kalkulator procene štete

BEACON-ov kalkulator procene štete podržava osiguravajuće kuće prilikom izvođenja preciznijih procena i kalkulacija štete za procesiranje isplata šteta posle nesreće. Omogućava procenu gubitka useva (u kvantitativnoj i potencijalno monetarnoj valuti) zasnovanim na sezonskim procenama prilikom korišćenja tehnologija osmatranja Zemlje i klimatskih podataka zajedno sa modelingom rasta useva. Takođe, BEACON-ov kalkulator procene štete daje vizualne mape šteta pogođenih oblasti, obezbeđujući time transparentnu  osnovu za proces isplate šteta poljoprivrednicima.

Verovatnoća vremenskog rizika

BEACON verovatnoća vremenskog rizika pruža mape verovatnoća od pojava određenih vremenskih neprilika koje slede koje procenjuju njihov uticaj na potencijalni prinos useva. One oslikavaju multi-model Copernicus-ov sezonski, klimatski prosek predikcija i podržavaju osiguravače da preciznije definišu premije.

Prognoza štete – rano javljanje

BEACON prognoza šteta i rano javljanje, pruža alarme i predikcije vremenskih uslova osiguravajućim kućama omogućavajući im da obaveste svoje klijente-poljoprivrednike i sprovedu unapred definisane mere zaštite. Tim povodom, poljoprivrednici bi bili informisani unapred da preduzmu sve potrebne mere za smanjenje potencijalne štete od vremenskih prilika koje slede.

Detekcija lažnih šteta/ Inspektor

BEACON-ov Inspektor - detekcija lažnih šteta omogućava osiguravajućim kućama koje se bave osiguranjem u poljoprivredi da automatski provere legitimitet podnesenog zahteva (ako se zaista dogodio događaj i šteta na osiguranom delu) i da se na daljinu (koristeći snimke osmatranja Zemlje) prate i provere uslovi pridržavanja određenih ugovornih delova utvrđenih tokom preuzimanja rizika. Sistem alarma se aktivira informišući osiguravajuće kuće  da postoji mogućnost potencijalne prevare.

 

 

TOP