Savetodavni Odbor

Akteri poljoprivrednog osiguranja u sastavu savetodavnog odbora BEACON projekta su značajni eksterni eksperti iz oblasti poljoprivrednog osiguranja, osmatranja Zemlje, analize menadžmenta rizika, poljoprivredne industrije, zajednice poljoprivrednika kao i internacionalnih organizacija. Oni će nadgledati projektne aktivnosti i pružati stručne savete i mišljenja o razvoju projekta.

Dr. Ioannis N. Athanasiadis

Dr. Ioannis N. Athanasiadis je vanredni profesor u Laboratoriji za geoinformacijske nauke i daljinsko ispitivanje na Univerzitetu Vageningen u Holandiji. Njegov istraživački fokus je da podigne značaj informacija za istraživanje prirode i primeni nauke o podacima primenjenim u prirodnim naukama. Njegova stručnost se bazira na nauci o podacima, veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju, inteligentnim informacionim sistemima, modeliranju zasnovanom na agentima, geoinformacijskoj nauci, inženjeringu znanja, metapodacima i ontologijama. Na Univerzitetu Vageningen koordinira Data Science Minor – nauka o podacima, nadgleda I mentoriše jednog postdoktorata i šest doktoranata i glavni je istraživač za dva glavna evropska granta za velike podatke u poljoprivredi koja se bazira na korišćenju podataka  [personal webpage]. 

Dr. Clement Atzberger

Dr. Clement Atzberger je stalni profesor i direktor Instituta za ispitivanje, daljinsko osmatranje i podatke o zemlji (IVFL) na BOKU Univerzitetu u Beču, Austrija. On je ekspert daljinskog osmatranja & GIS -a sa više od 20 ukupnog projektnog iskustva u korišćenju zemljišta/i klasifikacije zemljišnog pokrivača kao i monitoringa životne sredine koji prati upotreba tehnologije visoke rezolucije. Svoj Ph.D. je odbranio u oblasti modelinga rasta useva i asimilacije podataka daljinskog osmatranja. Njegovo tehničko iskustvo uključuje razvoj i inverziju fizičkih modela zračenja prenosa, upotrebu raznih tehnika mašinskog učenja u zadacima klasifikacije kao i u proceni biofizičkih promenljivih vegetacija kao što su LAI. Takođe, on je ekspert za pre-procesiranje podataka daljinskog osmatranja (kao što su atmosferske korekcije) i analiza vremenskih serija (uključujući fenologiju zemljišnog pokrivača).

G-din. Christopher Genillard

G-din. Christopher Genillard is vlasnik i direktor Genillard & Co. GmbH, fokusiran na građenje i osnivanje inovativnih biznis rešenja i modela kao i proizvoda osiguranja. Poseduje veliko iskustvo u rizicima, osiguranju i reosiguranju (Munich Re, UIR, Hartford) sa iskustvom klijenata iz celog sveta. Rukovodio je visokim rukovodećim pozicijama u centrima za osiguranje i reosiguranje u Minhenu i Londonu. Bio je konsultant za dalekosežne projekte tržišta osiguranja koji se odnose na poljoprivredu, prirodne opasnosti i nove rizike. Gospodin Genillard drži duge i jake poslovne veze sa višestrukim evropskim osiguravajućim kućama koje se bave osiguranjem u poljoprivredi i neguje dragocene kontakte u celoj industriji osiguranja i reosiguranja, sakupljajući ih unutar industrije, vlada i akademskih tela za stručnost na nivou upravnog odbora. Poseduje master diplomu iz ekonomije sa Bečkog Univerziteta.

G. Paul Meeusen

Gospodin Meeusen započeo je svoju karijeru specijalizirajući se za softver za cash management i finansijsko planiranje, nakon čega je bio direktor u praksi finansijskog savjetovanja PvC-a. Pridružio se kompaniji Swiss Re 2000. godine gde je preuzeo različite rukovodeće uloge, uključujući CFO Korporativno osiguranje i generalni direktor Unutrašnje revizije, a zatim visoke uloge na tri kontinenta u oblasti finansija, poslovanja, upravljanja rizicima. Godine 2016, osnovao je tim kompanije DL Re's Distributed Ledger Technology (DLT) za dizajn prve primene Blockchain-a za retrocesijsko osiguranje. Osnovao je B3i - Blockchain Initiative industriju osiguranja - i vodio njeno formiranje u konzorcijum 15 najvećih međunarodnih osiguravajućih društava, transformisao je u tehnološku kompaniju sa svojim partnerima i postao njen prvi izvršni direktor. Nakon primene čvrste osnove i razvoja prvih B3i aplikacija, Paul je nastavio kao savetnik odbora B3i i preuzeo savetodavne uloge u više organizacija za osiguranje i tehnologije. Paul je objavio više članaka o upravljanju performansama, unutrašnjim kontrolama i DLT-u i česti je govornik o tim temama. 2018. godine Acord ga je svrstao među deset najboljih InsurTech globalnih lidera. Ima master studije poslovne ekonomije sa Univerziteta Leuven (Belgija) i sertifikovani je interni revizor.

Gđa. Shilpa Pankaj

Gospođa Shilpa Pankaj je potpredsednica Azijsko-pacifičkog tima Guia Carpentera sa sedištem u Londonu i u industriji reosiguranja radi već 9 godina. Karijeru je započela u Marsh India-u, gde je postavljena da radi na implementaciji prve prakse Micro Re / Insurance. Za to vreme radila je na servisiranju i plasiranju programa zdravstvenog osiguranja, ličnih nezgoda i poljoprivrede koje je indijska vlada vodila fakultativno. U martu 2013. prešla je u Gui Carpenter London kao broker za posao izvan marina i uključena je u poljoprivrednu specijalnost u GC-u. Kratko je radila u Singapuru i Maleziji na pojedinim regionalnim obnovama. Shilpa ima dugogodišnje iskustvo u poslovanju sa osiguravajućim i reosiguravajućim kompanijama koje se bave poljoprivrednim i / reosiguravajućim poslovima širom Azije i Evrope. Diplomirala je MBA iz marketinga i finansija na Međunarodnom univerzitetu Simbiosis i stekla je dvostruku diplomu, diplomu iz umetnosti i poslovne administracije u bankarstvu i finansijama. Ona je saradnik u reosiguranju (ARe), DipCII i licencirani stručnjak na Institutu za osiguranje u Indiji.

 

Gđa. Eleni Vakaki

Gđa. Eleni Vakaki je ekspert u osmatranju Zemlje – specijalista indeks osiguranja na EARS/eLEAF. EARS, vodi odsek osiguranja i različitih energetskih i vodenih balans sistema sa setom podataka o relativnoj evapotranspiraciji , koje su od nedavno pod upravom eLEAF-a. eLEAF je kompanija koja se bavi daljinskim osmatranjem u Vageningenu, Holandija, sa ekspertizom u poljoprivredi i menadžmentu voda i aktivna je globalno, pokrivajući više od 50 zemalja. Eleni je odgovorna za analize rizika na osnovu korišćenja podataka osmatranja zemlje, strukture rešenja za indekse osiguranja, osnovne rizike evaluacije, validaciju podataka i istraživanja aplikacija daljinskog osmatranja koje se koriste u proceni rizika, kao i za proizvode osiguranja u celini (na primer. kreditna istorija, kreditne šeme). Pre nego što se pridružila EARS-u, stažirala je u oblasti validacije proizvoda indeksa šumskih požara za tim poljoprivrednog osiguravajućeg društva Swiss Re Corporate Solutions. Ona je magistra inženjerstva geomatike sa ETH-a iz Ciriha i motivisana je da bude uključena u oblikovanje pejzaža poljoprivrednog osiguranja.

TOP