Privatnost Politika

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI PODATAKA

Kada pristupate BEACON website-u, obavezni ste da ispratite politiku zaštite privatnosti podataka; i zato biste trebali da pažljivo pročitate ovaj tekst svaki put kada pristupate platformi i kada je koristite i da biste bili sigurni da se slažete. U BEACON-u, mi obraćamo posebnu pažnju na sigurnost i poštujemo privatnost i poverljivost korisničkih ličnih podataka. Zato smo uložili vreme i resurse da bi sva prava bila u skladu sa primenjenim nacionalnim, Evropskim i internacionalnim pravnim okvirima, kao i sa Generalnom Regulativom o Zaštiti Podataka EU (GDPR) 679/2016. Ukoliko imate neka pitanja ili nesigurnosti o tome kako se tretiraju Vaši lični podaci, možete nas kontaktirati na info@beacon-h2020.com. Ova politika zaštite podataka, zajedno sa uslovima korišćenja postavljenim na sajtu , predstavlja opšta i sva pravila koja regulišu Vaše korišćenje našeg website-a. U zavisnosti od aktivnosti prilikom Vaše posete sajtu, možete biti zamoljeni da pristanete na predstavljene uslove.

Sakupljanje  podataka preko našeg website-a

Možete da koristite naš website bez da otkrivate svoje lične podatke. Niste u obavezi da predajete svoje lične informacije kao uslov za korišćenje našeg sajta, osim ukoliko to nije neophodno da bismo Vam davali određene servise. Kada koristite naš website, podaci mogu biti sačuvani iz različitih sigurnosnih razloga. Ovi podaci mogu da uključe ime Vašeg internet provajdera, website koji ste koristili kao link do našeg sajta, website koji ste posetili posle našeg sajta i Vašu IP-adresu. Ovi podaci bi mogli da odvedu Vaše potencijalne identifikacije, ali ih mi ne koristimo za tako nešto. S vremena na vreme mi koristimo podatke u svrhu statistika ali održavamo anonimnost svakog individualnog korisnika tako  da se osoba ne može identifikovati. U slučajevima kada su lični podaci neophodni za pružanje usluga i na taj način i dostupni drugima radi obrade servisa ili pružanje usluga, oslanjamo se na tehničke i organizacione mere da bismo osigurali  primenu regulacije sigurnosti podataka koje se prate.

Sakupljanje i procesuiranje ličnih podataka

Lični podaci koje unosite na BEACON website-u su predmet procesuiranja i čuvaju se u određenim skladištima pod odgovornošću partnera - CREVIS, iz sledećih razloga: a) radi komunikacije i diseminacije BEACON rešenja, b) Vašeg korisničkog menadžmenta i procesuiranja Vaših zahteva c) radi davanja informacija, uz Vašu informisanost o tome, o BEACON rešenju. Nije dozvoljena upotreba Vaših ličnih podataka od strane trećih lica osim ako to nije dozvoljeno zakonom i ovom politikom. BEACON website sakuplja i procesuira podatke koji se tretiraju kao lični, kao i druge informacije koje se ne tretiraju kao lične. BEACON website ne sakuplja i ne procesuira osetljive lične podatke, naime, podatke koji su povezani sa zdravljem korisnika, seksualnim izborima i opredeljenjem, genetskim i biometrijskim podacima korisnika, ili podacima koji otkrivaju rasnu ili etničku pripadnost, političke stavove, religijska ili filozofska ubeđenja ili članstvo bilo koje trgovačke unije. Kada se upišete na BEACON website, mi sakupljamo podatke koje nam sami predstavite, uključujući Vaš e-mail. Lični podaci (osnovni ali ne i osetljivi) sakupljeni tim putem se automatski anonimiziraju ili su pod pseudonimom i enkriptovani. Lični podaci koje sakupljamo će biti korišćeni za definisane, eksplicitne, i legitimne upotrebe, prethodno predstavljene Vama i neće biti dodatno procesuirane u svrhe koje nisu u skladu sa predstavljenim upotrebama. Štaviše, sakupljanje je limitirano na informacije koje su od značaja, relevantne i neophodne radi unapred Vama predstavljene svrhe. Ukoliko nije definisano zakonom, nismo u obavezi da unapred tražimo saglasnost pre sakupljanja Vaših ličnih podatka od strana trećih lica. Umesto toga, smatraće se da ste prethodno dali takvu saglasnost bilo kojoj trećoj strani od koje BEACON website prima takve informacije.

Sigurnost ličnih podataka

Mi ne delimo Vaše lične podatke sa drugima osim, ako to nije predstavljeno u ovoj zaštiti prava ličnih podataka i uslovima korišćenja. BEACON website ulaže trud da održi vase lične podatke takvim, u skladu sa ovom zaštitom prava ličnih podataka i uslovima korišćenja. BEACON website-a uzima za ozbiljno pitanje zaštite Vaše anonimnosti i ličnih podataka. Mi štitimo Vaše lične podatke i, u generalu, informacije koje dobijamo o Vama, i garantujemo njihovu poverljivost, integritet i dostupnost korišćenjem odgovarajućih sigurnosnih mera, u saglasnosti sa najnovijim i naprednim tehnološkim metodama. Ove mere uključuju tehničke i proceduralne korake za zaštitu Vaših podataka od zloupotrebe, neautorizovanog ulaska i otkrivanja, gubitka, izmene ili uništavanja.

Upotreba “kolačića”

BEACON website koristi “kolačiće” u cilju personalizacije online iskustva. “Kolačić je mali deo podatka poslatog sa website-a i sačuvanog na korisničkom web pretraživaču. Kada potražujete drugu stranicu, vaš pretraživač šalje kolačić nazad ka serveru.” Jedna od osnovnih uloga kolačića je da obezbedi pogodnost funkcija koje bi uštedeli Vaše vreme. Imate mogućnost da prihvatite ili ne prihvatite kolačiće. Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali Vi svakako obično možete da modifikujete svoja podešavanja na pretraživaču i odbijete da prihvatite kolačiće, ukoliko tako želite. U slučaju da odbijete kolačiće, verovatno i nećete moći da iskusite u potpunosti sve interaktivne funkcije BEACON website-a.

Promene Prava Privatnosti

Iako će sve naredne promene biti neznatne, BEACON može da menja svoja prava privatnosti s vremena na vreme, i pri tome, BEACON zadržava svoja diskreciona prava. Molimo Vas da posetite ovu stranicu povremeno i proverite da li ima nekih promena u pravima privatnosti. Vaša poseta ovom sajtu posle svake promene u pravima privatnosti se uzima kao Vaše prihvatanje te promene.

Kredit & Kontakt Informacije

Ova prava privatnosti su kreirana od strane BEACON-a. Ukoliko imate neka pitanja o pravima privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na: info@beacon-h2020.com.

TOP