Pilot aktivnosti

BEACON toolbox (set servisa) će biti testiran i validiran od strane Karavias UA i BEACON Lighthouse Customers - prvih korisnika. Pilot aktivnosti imaju za cilj da testiraju BEACON toolbox u operativnim okruženjima osiguranja u poljoprivredi sa pružaocima usluga ovog osiguranja, dok je rešenje integrisano u njihov svakodnevni posao.

Naslov: Stvaranje biznis iskustva & BEACON put akreditacije

Mesec početka: 10 (10/2019) Mesec završetka: 35 (11/2021)

 • Izrada plana pilota M10-M13
 • Pilot implementacija & metodologija M13-M34
 • Evaluacija BEACON-a M16-M35

Vremenski okvir

Mesec 1
M10-M13

Pripremanje pilot plana

M13-M34

Izvođenje pilota & metodologija

M16-M35

Evaluacija BEACON - a

Mesec 37

Zajednički posao validacije BEACON-a

Izveštaji

 • Pilot plan & metodologija evaluacije (M13)→AGROAPPS
 • Izveštaj validiranih pilot podataka (M33)→AGROAPPS
 • BEACON trening materijal (M14)→INO
 • Izveštaj validacije (M35)→KARAVIAS

Prekretnice

 • Izvođenje pilota i metodologija (M13)
 • Alpha, Betta (M16)
 • Gamma (M35)

Identifikovani rizici

 • Nemogućnost organizovanja pilota sa dovoljno širokom skalom za validaciju BEACON-a
 • Različite potrebe između osiguravajućih kompanija
TOP