Partneri

Agenciju za preuzimanje rizika Karavias, osnovao je u maju 2014. godine Džordž Karavijas i iskusan tim rukovodilaca kao nastavak kompanije Karavias & Associates, koja od 1992. godine koristi Binder sporazume radi različitih rizika. Menadžerski tim i ključne stvari novoosnovane kompanije zapravo upravljaju velikim portfoliom klijenata sa više od 35.000 računa, gotovo 25 godina, dokazanim uspehom i visokim nivoom mogućnosti preuzimanja rizika, a sve to je dovelo do stvaranja značajnog i profitabilnog portfelja specifičnih rizika. Jezgra ovog tima bila je među prvima koja su osigurala nove, neobične i složene rizike, poput umetnina, stoke, profesionalne odgovornosti i drugih zahtevnih klasa poslovanja, većinom postavljenim u nekoliko Lloid's Brokera, postigavši izvanredan prodor u grčko tržište i impresivni rezultati preuzimanja ugovora. Agencija, kao nosilac kompanije Lloid's, garantuje sposobnost i iskustvo da obezbedi rešenja za osiguranje u poljoprivrednom sektoru. Poljoprivredna industrija se brzo razvija usled povećane potražnje za proizvodima, rastućih troškova proizvodnje i promenljivih vremenskih obrazaca. Modeliranje rastuće korelacije između useva i regija, od presudnog je značaja za razumevanje pravog rizika od različitih opasnosti i finansijske izloženosti proizvođača i osiguravača. Proizvođači useva i agrobiznis, širom sveta shvataju vrednost osiguranja i  svih koji razmišljaju unapred i one koji mogu da obezbede inovativne proizvode, finansijsku snagu i superiorno upravljanje rizikom. S tim u vezi, Karavias je u mogućnosti da obezbedi procenu rizika, osiguranje rizika, izdavanje polisa i upravljanje potraživanjima. Agencija je već́ aktivna u svim sektorima osiguranja i prepoznata je među prodajnom mrežom od gotovo 2.000 brokera i konsultanata za osiguranje, koji žele da prošire svoju aktivnost inovativnim uslugama i pionirskim rešenjima zasnovanim na novim tehnologijama i iskusnim rukovodiocima. Agencija je odobreni Lloid-ov pokrivač, a takođe je i član Hellenic Insurance Broker Association (HIBA) u kojoj je predsednik kompanije, gospodin George Karavias izabran za predsednika.

Website: https://gkaravias.gr/

Uloga u BEACON-u: Karavias je koordinator BEACON projekta (RP1) i odgovoran je za sprovođenje i koordinaciju BEACON-ovih pilota i upotrebe rešenja u operativnim uslovima (RP5). Karavias će pilot - testirati BEACON rešenje i učestvovati u proceni rezultiranih usluga.

AgroApps je osnovan 2015 u Solunu i bavi se pružanjem naprednih IKT rešenja javnim i privatnim preduzećima koji se bave klimatskim i vremenskim predviđanjima i prognozom. AGROAPPS poseduje značajno iskustvo u eksploataciji i istraživanju tržišta najsavremenijih i standardnih tehnoloških rešenja, dajući „primenu“ IT aplikacija na njihovo stvarno tržište. AgroApps ima razvijenu mrežu visoko naprednih ljudi i tehnologija. Tim za specifikacije softvera i informatičke tehnologije AgroApps koristi sofisticirane modele i tehnike predviđanja u pružanju visoko preciznih rešenja i usluga u okviru stvarne eksploatacije tržišta. AgroApps omogućava svojim kupcima da razumeju dodatnu vrednost rešenja i natera ih da pojačaju i iskoriste svaki deo aplikacije. Vizija AgroApps-a je da rešenja za klimatske i vremenske prognoze dođu do njihovog stvarnog tržišta, bez obzira da li će korisnici biti „obični“ ljudi ili izuzetno specijalizovane ciljne grupe. Cilj AgroApps-a je da pronađe i iskoristiti tržište plasiranja svojih proizvoda i da se osigura da proizvodi ne ostanu nekomercijalizovani.

Website: https://agroapps.gr/en/homepage/

Uloga u BEACON-u: AgroApps je odgovoran za pružanje modela za procesiranje koji operativno generišu proizvode osmatranja Zemlje i atmosferske podatke (RP3) kao i vodeći razvoj i izradu IT infrastrukture koja određuje BEACON toolbox.

Universidad Politecnica de Madrid je najveći španski tehnološki univerzitet, specijalizovan za sve inženjerske oblasti i arhitekturu. Uz dva priznanja za Kampus međunarodnog značaja, njegova izvanredna istraživačka aktivnost, zajedno sa obukom visokokvalifikovanih stručnjaka, čine UPM zaista konkurentnim univerzitetom na međunarodnom nivou. Više od 2.400 istraživača obavlja svoju dužnost na UPM-u, grupisanoj u više od 200 istraživačkih grupa, 20 istraživačkih centara (kao CEIGRAM) ili instituta i 55 laboratorija, i svi oni su posvećeni transformaciji saznanja napravljenih u obliku inovacijskog napretka primenjenog u proizvodnom sektoru , doprinoseći rešavanju raznih izazova evropskih građana. Intenzivna saradnja sa vladinim telima i industrijom garantuje da istraživanje na UPM-u daje prava rešenja za probleme iz stvarnog sveta. Dinamika istraživanja i razvoja i istraživanja na UPM-u, zajedno sa prenosom znanja društvu, spadaju u njegove glavne strategije. Ove dve obaveze svrstavaju UPM među španske univerzitete sa najraširenijom istraživačkom aktivnošću, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou, računajući na Međunarodni ured za projekte koji pomaže i podržava istraživačima u međunarodnom istraživačkom areni. UPM visoko-inovativnu posvećenost pokazuje aplikacija za oko 40 patenata godišnje, zahvaljujući Kancelariji za transfer tehnologije i generaciji oko 20 spinoff-a godišnje (sa 70% uspeha) koje je obučio i vodio UPM Centar za podršku inovacijama. Štaviše, UPM je veoma posvećen komunikaciji i pronalaženju i specifičnoj jedinici koja se time bavi. Sve ovo pokazuje da je UPM institucija koja se bavi prenošenjem znanja stvorenog putem svojih istraživačkih struktura u društvo, i pretvaranjem znanja u napredak i tehnološki razvoj primenjen na proizvodni sektor.

Website: https://www.upm.es/UPM

Uloga u BEACON-u: U okviru BEACON-a, UPM će da unese svoju ekspertizu u domenu agro-osiguranja i svim pratećim aktivnostima i upravljačkim procesima primenjenim na španski pilot. Konkretno, UPM će pružati savete u vezi sa promenama, kriterijumima i vrstom informacija potrebnom za dizajn i arhitekturu alata koji je projekat isplanirao da bi se optimizovali upravljački procesi agro-osiguranja, olakšao nadzor useva i procena potencijalnih šteta zbog velikih potraživanja, kao i dizajna sistema ranog upozoravanja na teške vremenske događaje. UPM će testirati i validirati BEACON toolbox (set servisa).

Etherisc GmbH gradi platformu za decentralizovane aplikacije u osiguranju. U mogućnosti smo da stvorimo platformu punu potencijala za unapređenje širom lanca vrednosti te industrije. Naime, korporacije, velike i male, neprofitne grupe i tehnički start-up-ovi osiguranja se udružuju kako bi pružili bolje proizvode i usluge. Naš cilj je da koristimo blockchain tehnologiju i napravimo da kupovina i prodaja osiguranja budu efikasnije, da omoguće niže operativne troškove, obezbede veću transparentnost u samoj industriji i demokratizuju pristup investicijama u reosiguranje. Blockchain može da pruži sredstva za ometanje tržišta putem platforme rizika „peer-to-peer“ koja pomaže samom osiguranju da se vrati svojim korenima i bude zaštitna mreža društva. Radimo na izgradnji novih grupa koje će izgraditi sopstvene baze rizika i usluge na platformi. A Etherisc želi da napravi usklađenu, u potpunosti licenciranu platformu osiguranja za ekonomiju u nastajanju. Ukratko, Etherisc može da napravi industriju osiguranja kakvu žele moderni kupci.

Website: www.etherisc.com

Uloga u BEACON-u: Etherisc GmbH je odgovoran za implementaciju Blockchain tehnologije i dizajna, razvijanje i rad funkcije „Smart Contracts“ u  okviru BEACON toolbox-a. To podrazumeva tehnički protokol i slojeve aplikacija na kojima mogu da rade svi pružaoci usluga u ovoj industriji, novi i stari. Osiguravači mogu biti različiti - od osiguravajućih društava, insurtech start-up-a, vlasnika licenci, preuzimača rizika kojima su potrebni stručnjaci za obračun i finansijera reosiguranja.

Građevinski fakultet se nalazi sastavu Univerziteta u Beogradu i predstavlja najstariju i najveću obrazovnu i naučnu ustanovu iz oblasti građevinarstva, geodezije i geoinformatike u Srbiji i na Balkanu. Fakultet je organizovan na osnovu osam osnovnih akademskih i naučnih jedinica (katedri). Ove jedinice su napravljene u funkciji nastave i naučnog rada za jednu ili više srodnih oblasti nauke. Fakultet je bio uključen u brojne istraživačke projekte Horizon 2020. Odeljenje za geodeziju i geoinformatiku sprovodi edukaciju i istraživanje iz oblasti geomatike, i to: geodetske preglede i upravljanje teritorijom, daljinsko istraživanje, kartografija, zemljišni informacioni sistemi, GIS, referentne geodetske mreže itd. Samo odeljenje je domaćin laboratorije za razvoj otvorenog koda geo prostorne tehnologije - OSGL, koje će biti uključeno u projekat. Laboratorija je bila uključena u nekoliko programa Horizon 2020 i nekoliko nacionalnih naučnih projekata usmerenih na istraživanje metoda obrade podataka i posmatranja Zemlje u operativnom praćenju zemljišta i prostorno-vremenskom modeliranju u geo-oblastim i disciplinama zaštite životne sredine. Rezultati istraživanja primenjeni su u projektu CORINE - operativnog mapiranja zemljišta u Srbiji i IGIS projektu koji ima za cilj uspostavljanje početnih operacija novoosnovanog Srpskog centra za daljinsko istraživanje u okviru Republičkog geodetskog zavoda.

Website: https://www.grf.bg.ac.rs/fakultet/la/e?lid=15

Uloga u BEACON-u: Odeljenje za geodeziju i geoinformatiku je uključeno u projekat BEACON u ime UBFCE. Odeljenje je odgovorno za identifikaciju potreba krajnjeg korisnika i za razvijanje servisa nastalih na osnovu saradnje sa korisnicima (RP2).

Osnovan 2014. godine u Novom Sadu u Srbiji, InoSens je konsultantska kompanija koja svoj rad zasniva na inovacijama usmerenim na stvaranje realnih rezultata u lancu vrednosti poljoprivredno-prehrambenog sektora. InoSens poseduje veliko iskustvo iz oblasti raznorodnog poljoprivrednog sektora, koje je nastalo premošćivanjem razlika između tehnologije komunikacije i poljoprivrednog sektora. Aktivno smo angažovani u pan evropskim projektima Horizon2020, kao i u polju konsultacija sa kompanijama kako u Evropi tako i na Bliskom Istoku oko primene precizne poljoprivredne tehnologije i održivih poljoprivrednih poslovnih modela. Štaviše, InoSens se jasno razume u mnoge kritične poljoprivredne probleme i izazove sa kojima se poljoprivrednici suočavaju kod proizvodnje i kada žele da povećaju svoje poljoprivredne performanse. Kompanija se snažno oslanja na različite metodologije zajedničkog razvoja, prilagođene specifičnim karakteristikama poljoprivredno-prehrambenog sektora. InoSens je izgrađen na ključnim alijansama širokog spektra poljoprivredno-prehrambenog sektora i neprestano održava svoje trajne veze sa komplementarnim akterima u tom sektoru (npr. proizvođačima hardvera, agronomima, naučnicima itd.

Website: www.inosens.rs

Role in BEACON: InoSens, je odgovoran za dizajn strategije komercijalizacije BEACON toolbox-a tokom i posle projekta. InoSens, će identifikovati potencijalne B2B modele, strategije i tržišta, kako bi se obezbedila uspešna komercijalizacija BEACON-a (RP6).

ETAM SA je kompanija za razvojno planiranje i poslovno savetovanje, osnovana 1993. godine, sa sedištem u Heraklionu, Grčka. Trenutno ETAM zapošljava multidisciplinarni tim od 18 menadžera, viših konsultanata i svih stručnjaka visokog akademskog obrazovanja.

Kompanija je sertifikovana po ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015 i punopravni je član Helenskog udruženja konsultantskih firmi za menadžment (kao i članica Evropske federacije udruženja konsultanata iz oblasti menadžmenta). Svojim dugogodišnjim iskustvom (više od 600 projekata od 1993. godine) ETAM je specijalizovan za brojne oblasti poput analize tržišta, poslovnog planiranja, komunikacije, promocije i eksploatacije, prekogranične i transnacionalne saradnje, ruralnog razvoja, upravljanja životnom sredinom, studija izvodljivosti i terenskih istraživanja.

Već više od 25 godina ETAM pruža visokokvalitetne studije i konsultantske usluge za kompanije, agencije i organizacije. Naoružan dugogodišnjom prisutnošću na tržištu, visokom naučnom stručnošću i kvalifikovanom i iskusnom radnom snagom uspeo je da postane jedna od najvećih konsultantskih firmi na helenskom periferiji. Uz strogu doslednost i profesionalizam, ETAM pruža širok spektar konsultativnih usluga za sve vrste poslovnih poduhvata, istraživačkih i razvojnih inicijativa.

Website: www.etam.gr

Uloga u BEACON-u: ETAM je odgovoran za razvoj i implementaciju efektivne strategije diseminacije kako bi se svi uslovi neophodni obezbedili za BEACON tokom projekta (RP7).

TOP