Redefinisanje alata namenjenih osiguranju u poljoprivredi

Tehnologija osmatranja Zemlje (satelitski podaci)

Napredna vremenska prognoza

Blockchain Technology

ZAŠTO
BEACON?

BEACON čini set servisa osnažen blockchain tehnologijom koji objedinjuje vodeće tehnologije osmatranja Zemlje sa naprednom vremenskom prognozom koji zajedno daju troškovno-efikasne i korisne uvide industriji osiguranja u poljoprivredi. BEACON nudi kompletno rešenje za celokupnu procenu rizika i šteta, monitoring pametnih ugovora i još mnogo toga.

Pametni set servisa za automatizovano osiguranje u poljoprivredi

BEACON servisi omogućavaju sektoru osiguranja u poljoprivredi da ublaži efekat nesigurnosti vremenskih uslova prilikom procene rizika kod proizvoda osiguranja u poljoprivredi, smanji broj  izlazaka na teren radi verifikacija štete, operativne i administrativne troškove monitoringa osiguranih indeksa i vođenja ugovora, kao i da im omogući preciznije i više personalizovane ugovore.

BEACON ublažava neizvesnost vremenskih uslova

BEACON smanjuje operativne troškove

BEACON omogućava nove tipove proizvoda poljoprivrednog osiguranja

BEACON vodi do visokih
stopa profitabilnosti

BEACON je ultimativno rešenje za rastuće poslovanje osiguranja u poljoprivredi.

Genijalnost BEACON-a leži u samoj suštini dizajna.

PREUZIMANJE RIZIKA

Pouzdano pojačavaju proces preuzimanja rizika na osnovu poslednjih (novih) istorijskih podataka i podataka vremenske prognoze na lokalnom nivou.

MONITORING UGOVORA

Pojačan satelitskim snimcima, BEACON omogućava efikasniji, nepostrojen monitoring vođenja ugovora kakav zaslužuju Vaši klijenti – na daljinu i u realnom vremenu

PROCENA ŠTETE

Informacije dobijene na osnovu satelita tako da dobijate tačnije procene šteta, prijava & detekciju prevara.

PAMETNI UGOVORI

Pojačan sa Blockchain tehnologijom, BEACON donosi „pametne ugovore“, omogućavajući automatsku isplatu štete svim partijama.

Spremni ste da te priključite?

Ostanite ažurirani sa poslednjim BEACON vestima o razvoju, planu, timu i finansijama.

 

Kontaktirajte nas

Ostanite u kontaktu na info@beacon-h2020.com, ukoliko imate neka pitanja ili biste želeli da podelite svoje uvide, povratne informacije ili mišljenje.

TOP