Πιλοτικές Δράσεις

Η εργαλειοθήκη του BEACON θα δοκιμαστεί και θα επικυρωθεί από την Karavias Underwriting Agency και τους αρχικούς χρήστες του BEACON. Οι πιλοτικές δραστηριότητες στοχεύουν στη δοκιμή της εργαλειοθήκης του BEACON σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα της αγροτικής ασφάλισης και των ασφαλιστικών οργανισμών, καλά ενσωματωμένων στα ημερήσια καθήκοντά τους.

Τίτλος: Δημιουργία επιχειρηματικής εμπειρίας και διαδρομή πιστοποίησης του BEACON

Ημερομηνία έναρξης: μήνας 10 (10/2019) Ημερομηνία λήξης: μήνας 35 (11/2021)

 • Προετοιμασία Πιλοτικού σχεδίου M10-M13
 • Πιλοτική εφαρμογή και μεθοδολογία M13-M34
 • Αξιολόγηση του BEACON M16-M35

Χρονοδιάγραμμα

ΜΗΝΑΣ 1
M10-M13

Προετοιμασία Πιλοτικού Σχεδίου 

M13-M34

Πιλοτική εφαρμογή και μεθοδολογία

M16-M35

Αξιολόγηση του BEACON

ΜΗΝΑΣ 37

Συνεργασία για την επικύρωση του BEACON

Παραδοτέα

 • Πιλοτικό σχέδιο & μεθοδολογία αξιολόγησης (M13)→AGROAPPS
 • Έκθεση επικύρωσης πιλοτικών δεδομένων (M33)→AGROAPPS
 • Εκπαιδευτικό υλικό του BEACON (M14)→INO
 • Έκθεση επικύρωσης (M35)→KARAVIAS

Ορόσημα

 • Πιλοτική εκτέλεση και μεθοδολογία (M13)
 • Άλφα φάση, Βήτα φάση (Μ16)
 • Γάμα (M35)

Αναγνωρισθέντες κίνδυνοι 

 • Αδυναμία οργάνωσης πιλοτικής εφαρμογής ικανής κλίμακας για την επικύρωση του BEACON
 • Διαφορετικές ανάγκες μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών
TOP