Οι Εταίροι

Η Karavias Underwriting Agency ιδρύθηκε τον Μάϊο του 2014 από το Γιώργο Καραβία και μία έμπειρη ομάδα στελεχών, ως συνέχεια της Καραβίας & Συνεργάτες, η οποία χειρίζονταν Συμφωνίες Binder από το 1992 για διάφορα είδη κινδύνων. Η ομάδα διοίκησης και το βασικό προσωπικό της νέας εταιρίας ίδρυσαν ουσιαστικά ένα αρκετά μεγάλο χαρτοφυλάκιο με περισσότερους από 35.000 λογαριασμούς στα σχεδόν 25 χρόνια μέχρι και σήμερα, με αποδεδειγμένο ιστορικό απαιτήσεων επεξεργασίας και υψηλό επίπεδο αναδοχής, τα οποία έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ενός σημαντικού και κερδοφόρου χαρτοφυλακίου ειδών κινδύνου. Ο πυρήνας αυτής της ομάδας είναι από τους πρώτους που διασφαλίζουν αναδυόμενους, ασυνήθιστους και πολύπλοκους κινδύνους, όπως τα έργα τέχνης, το ζωικό κεφάλαιο, η επαγγελματική ευθύνη και άλλες απαιτητικές κατηγορίες επιχειρήσεων, στην πλειοψηφία τους με αρκετούς Lloyd’s Brokers, επιτυγχάνοντας μια αξιοσημείωτη διείσδυση στην Ελληνική αγορά και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η Karavias συνεργαζόμενη με τη Lloyd’s έχει την ικανότητα και την εμπειρία να παρέχει ασφαλιστικές λύσεις στον αγροτικό τομέα. Ο γεωργικός κλάδος εξελίσσεται ταχύτατα λόγω της αυξημένης ζήτησης καλλιεργειών, της αύξησης του κόστους παραγωγής και των μεταβλητών καιρικών συνθηκών. Η μοντελοποίηση της αυξανόμενης συσχέτισης μεταξύ των καλλιεργειών και των περιφερειών είναι κρίσιμη για την κατανόηση του πραγματικού κινδύνου των διαφόρων απειλών και της χρηματοοικονομικής έκθεσης παραγωγών και ασφαλιστών.  Οι παραγωγοί καλλιεργειών και οι επιχειρήσεις αγροβιομηχανίας σε όλο τον κόσμο συνειδητοποιούν την αξία των παροχών ασφαλιστικών υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα, οικονομική ισχύ και ανώτερη διαχείριση κινδύνου. Η Καραβίας είναι σε θέση να παρέχει αξιολόγηση κινδύνου, αναδοχή κινδύνου, και διαχείριση απαιτήσεων. Δραστηριοποιείται ήδη σε όλους του κλάδους ασφάλισης και αναγνωρίζεται πολύ καλά από ένα δίκτυο πωλήσεων σχεδόν 2.000 μεσιτικών και ασφαλιστικών συμβούλων, επιδιώκοντας να επεκτείνει τη δραστηριότητά της μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και πρωτοποριακών λύσεων βασισμένων σε νέες τεχνολογίες και έμπειρα στελέχη. Η Karavias είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Lloyd’s και μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Ασφαλιστών (HIBA), στον οποίο είναι εκλεγμένος Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Γεώργιος Καραβιάς.

Ρόλος στο BEACON: Η Karavias είναι ο συντονιστής του έργου (WP1) και υπεύθυνη για την υλοποίηση και το συντονισμό των πιλοτικών περιπτώσεων χρήσης σε επιχειρησιακές συνθήκες (WP5). Η Καραβίας θα δοκιμάσει την πιλοτική λύση του BEACON και θα συμμετάσχει στην αξιολόγηση και εκτίμηση των υπηρεσιών.

Η AgroApps ιδρύθηκε το 2015 στη Θεσσαλονίκη και παρέχει προηγμένες λύσεις και υπηρεσίες ΤΠΕ σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που εστιάζονται σε γεωργικές λύσεις για την πρόγνωση του κλίματος και των καιρικών συνθηκών. Η AGROAPPS έχει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη της αγοράς με λύσεις τελευταίας τεχνολογίας προωθώντας εφαρμοσμένες εφαρμογές πληροφορικής στην πραγματική τους αγορά. Η AgroApps διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο από εξαιρετικά εξειδικευμένα  στελέχη και τεχνολογίες. Οι προδιαγραφές του λογισμικού AgroApps και η ομάδα τεχνολογιών πληροφορικής χρησιμοποιούν εξελιγμένα μοντέλα και τεχνικές πρόβλεψης για την παροχή λύσεων με εξαιρετική ακρίβεια και υπηρεσίες στο πλαίσιο της πραγματικής εκμετάλλευσης της αγοράς. Η AgroApps κάνει τους πελάτες της να κατανοήσουν την προστιθέμενη αξία της λύσης,  να βασιστούν και να επωφεληθούν από κάθε κομμάτι της εφαρμογής. Το όραμα της AgroApps είναι οι λύσεις για την πρόβλεψη του κλίματος και των καιρικών συνθηκών να φτάσουν στην πραγματική τους αγορά. Ο στόχος της είναι να βρει και να εκμεταλλευτεί τις δυναμικές αγορές για τα προϊόντα της και να διασφαλίσει ότι δεν θα παραμείνουν ανεκμετάλλευτες.

Ρόλος στο BEACON: Η AgroApps είναι υπεύθυνη για την παράδοση των μονάδων επεξεργασίας που θα παράγουν λειτουργικά τα προϊόντα της τηλεπισκόπησης και τα ατμοσφαιρικά δεδομένα (WP3), καθώς επίσης θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και την παράδοση της υποδομής πληροφορικής για την παροχή των εργαλείων του BEACON.

Το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης είναι το μεγαλύτερο τεχνολογικό πανεπιστήμιο της Ισπανίας, με ειδίκευση σε όλους τους τομείς της μηχανικής και της αρχιτεκτονικής. Με δύο αναγνωρίσεις ως Πανεπιστημιούπολη Διεθνούς Αριστείας, η εξαιρετική ερευνητική του δραστηριότητα μαζί με την άριστα καταρτισμένη επαγγελματική του εκπαίδευση, το καθιστούν ένα πραγματικά ανταγωνιστικό πανεπιστήμιο σε διεθνές επίπεδο.  Περισσότεροι από 2.400 ερευνητές ασκούν τη δραστηριότητα τους, ομαδοποιημένοι σε περισσότερες από 200 Ερευνητικές Ομάδες, 20 Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα και 55 Εργαστήρια, τα οποία δεσμεύονται να μετατρέψουν τη γνώση που έχουν σε καινοτομίες που εφαρμόζονται στον παραγωγικό τομέα. Η εκτεταμένη συνεργασία με τους κυβερνητικούς φορείς και τη βιομηχανία εγγυάται ότι η έρευνα στο UPM προσφέρει πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Ο δυναμισμός της δραστηριότητας στους τομείς της Έρευνας, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας, μαζί με τη μεταφορά της γνώσης στην κοινωνία, είναι μεταξύ των στρατηγικών. Αυτές οι δύο δεσμεύσεις τοποθετούν το Πολυτεχνείο στα ισπανικά πανεπιστήμια με τη μεγαλύτερη ερευνητική δραστηριότητα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με βάση το Γραφείο Διεθνών Προγραμμάτων που βοηθάει και υποστηρίζει τους ερευνητές στο διεθνές ερευνητικό πεδίο. Η δέσμευση στην καινοτομία αποδεικνύεται από την εφαρμογή περίπου 40 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ανά έτος, χάρη στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και από τη δημιουργία περίπου 20 spin-off εταιρειών ανά έτος (με 70% ποσοστό επιβίωσης) στελεχωμένων με εκπαιδευμένα από το Κέντρο Υποστήριξης Καινοτομίας, στελέχη. Επιπλέον, το Πολυτεχνείο είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένο και στην επικοινωνία και την προβολή με συγκεκριμένη μονάδα να ασχολείται με αυτούς τους τομείς. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης είναι ένας οργανισμός που δεσμεύεται για τη μεταφορά της γνώσης που παράγει μέσω των ερευνητικών του δομών στην κοινωνία και στη μετατροπή της σε προχωρημένες επιδόσεις και τεχνολογικές εξελίξεις που εφαρμόζονται στον παραγωγικό τομέα.

Ρόλος στο BEACOΝ: Στο πλαίσιο του BEACON, το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης θα παράσχει εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της αγροτικής ασφάλισης και των διαδικασιών διαχείρισης που εφαρμόζονται στην περίπτωση της Ισπανίας. Συγκεκριμένα, θα παρέχει συμβουλές σχετικά με τις μεταβλητές, τα κριτήρια και τον τύπο πληροφορίων που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική των εργαλείων που σχεδιάζει το έργο, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες διαχείρισης των αγροτικών ασφαλίσεων, να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των καλλιεργειών και η εκτίμηση των πιθανών ζημιών από μεγάλες αξιώσεις και να σχεδιαστούν συστήματα  έγκαιρης προειδοποίησης σοβαρών καιρικών φαινομένων. Επιπλέον το Πολυτεχνείο θα ελέγξει και θα επικυρώσει την εργαλειοθήκη του BEACON.

Η Etherisc GmbH κατασκευάζει μία πλατφόρμα για αποκεντρωμένες ασφαλιστικές εφαρμογές που προσφέρει ευκαιρίες στην αλυσίδα αξίας του κλάδου. Εταιρίες, μεγάλες ή μικρές, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και ασφαλιστικά ιδρύματα μπορούν να συνεργαστούν και να παρέχουν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες. Στόχος της είναι η χρήση της τεχνολογίας blockchain έτσι ώστε η αγορά και η πώληση ασφάλιστρων να είναι πιο αποτελεσματική, με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και διαφάνεια στην πρόσβαση σε αντασφαλίστηκες επενδύσεις. H τεχνολογία blockchain μπορεί να παρέχει τα μέσα για να εισαχθεί στην αγορά με μία πλατφόρμα κινδύνου ομότιμων χρηστών, η οποία θα βοηθήσει την ασφάλιση να αποτελεί ένα πραγματικό δίχτυ ασφάλειας της κοινωνίας. Η Etherisc έχει ως στόχο να είναι μία πλήρως συμμορφωμένη και ανταγωνιστική οντότητα στην αναδυόμενη οικονομία της τεχνολογίας blockchain. Με άλλα λόγια η Etherisc προσφέρει στον ασφαλιστικό κλάδο τον εκσυγχρονισμό που επιζητούν οι πελάτες.

Ρόλος στο BEACON: Η Etherisc GmbH, είναι υπεύθυνη για την αξιοποίηση της τεχνολογίας Blockchain, καθώς και για την ανάπτυξη της λειτουργίας “Έξυπνες Συμβάσεις” στην εργαλειοθήκη του BEACON. Αυτό περιλαμβάνει ένα τεχνικό πρωτόκολλο και επίπεδα εφαρμογής όπου μπορούν να λειτουργούν όλοι, νέοι και παλιοί πάροχοι υπηρεσιών του κλάδου. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να είναι ασφαλιστικές εταιρίες, νεοφυείς εταιρείες αγροτικής τεχνολογίας, κάτοχοι αδειών, διαχειριστές κινδύνων και ειδικοί διακανονισμών, φορείς παροχής ταυτότητας και χρηματοδότες αντασφάλισης back-end.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος εκπαιδευτικός και επιστημονικός φορέας στον τομέα των πολιτικών μηχανικών, της γεωδαισίας και της γεωπληροφορικής στη Σερβία και στα Βαλκάνια. Το Τμήμα αποτελείται από οκτώ βασικές ακαδημαϊκές και επιστημονικές μονάδες, οι οποίες ιδρύθηκαν με σκοπό τη διδασκαλία και την επιστημονική εργασία σε έναν ή περισσότερους συναφείς τομείς της επιστήμης. Το Τμήμα έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα του Προγράμματος «Horizon 2020», καθώς και σε άλλα εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Το Τμήμα Γεωπονίας και Γεω-πληροφορικής παρέχει εκπαίδευση και διεξάγει έρευνα στον τομέα της Γεω-πληροφορικής και συγκεκριμένα: στην Έρευνα και Διαχείριση Χερσαίων Εδαφών, στην Τηλεπισκόπηση, στη Χαρτογραφία, στα Πληροφοριακά Συστήματα Εδάφους, στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, στα Γεωδαιτικά δίκτυα αναφοράς κα. Το Τμήμα φιλοξενεί το Εργαστήριο Ανάπτυξης Ανοικτού Κώδικα γεω-περιβαλλοντικών τεχνολογιών - OSGL, το οποίο συμμετέχει στο BEACON. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν εφαρμοστεί στο επιχειρησιακό σχέδιο αντιστοίχισης εδαφών «CORINE» της Σερβίας και στο έργο IGIS, με στόχο την καθιέρωση αρχικών λειτουργιών του νεοσυσταθέντος Σερβικού Κέντρου Τηλεπισκόπησης στο πλαίσιο της Γεωδαιτικής Αρχής.

Ρόλος στο BEACON: Το Τμήμα Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής συμμετέχει στο πρόγραμμα BEACON για λογαριασμό του UBFCE. Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των τελικών χρηστών και για τη συν-δημιουργία υπηρεσιών σε συνεργασία με τους χρήστες (Πακέτο Εργασίας 2).

Η InoSens ιδρύθηκε το 2014 στο Novi Sad της Σερβίας και είναι μια συμβουλευτική εταιρία με έμφαση στην καινοτομία, εστιάζοντας  στη δημιουργία αξίας στην αλυσίδα των προϊόντων αγρο-διατροφής. Η InoSens έχει σημαντική εμπειρία στο διαφοροποιημένο γεωργικό τομέα, τον οποίο ανέπτυξε γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών και του Γεωργικού Τομέα. Έχει ενεργή συμμετοχή σε πανευρωπαϊκά έργα Horizon 2020 και επίσης παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή, στην εφαρμογή τεχνολογίας γεωργίας ακριβείας και βιώσιμων γεωργικών επιχειρηματικών μοντέλων. Επιπλέον, η InoSens έχει ανεπτυγμένο γνωστικό πεδίο σε πολλά κρίσιμα αγροτικά ζητήματα καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες κατά την προσπάθεια τους να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους και να αυξήσουν τις επιδόσεις τους. Η εταιρεία βασίζεται σε διάφορες μεθόδους συνεργασίας, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του τομέα των αγροτικών προϊόντων διατροφής. Επενδύει σε βασικούς τομείς του κλάδου των αγροτικών προϊόντων και διατηρεί ισχυρές διαχρονικές συμμαχίες με φορείς του ευρύτερου κλάδου (π.χ. προμηθευτές μηχανημάτων, γεωπόνους, επιστήμονες τροφίμων κλπ.).

Ρόλος στο BEACON: Η InoSens είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό της στρατηγικής εμπορευματοποίησης της εργαλειοθήκης του BEACON, τόσο κατά τη διάρκεια του έργου, όσο και μετά την ολοκλήρωση του. Θα εντοπίσει πιθανά B2B μοντέλα, στρατηγικές και αγορές προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχή εμπορευματοποίηση του BEACON (Πακέτο Εργασίας 6).

Η ΕΤΑΜ Ε.Α. είναι μια εταιρεία με κατεξοχήν δραστηριότητες αναπτυξιακού σχεδιασμού και επιχειρηματικής συμβουλευτικής, η οποία ιδρύθηκε το 1993 και εδρεύει στο Ηράκλειο. Απασχολεί μια πολυεπιστημονική ομάδα 18 στελεχών-συμβούλων, όλοι με υψηλή ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001: 2015 και ISO 14001: 2015 και είναι μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Management (ΣΕΣΜΑ). Με το μακρύ ιστορικό έργων (άνω των 600 από το 1993) η ΕΤΑΜ εξειδικεύεται σε ποικίλους τομείς όπως Ανάλυση Αγοράς, Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Επικοινωνία, Διάχυση και Εκμετάλλευση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, Διασυνοριακή και Διακρατική Συνεργασία, Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Διαχείριση, Μελέτες Σκοπιμότητας και Έρευνες Πεδίου. Για περισσότερα από 25 χρόνια παρέχει υψηλής ποιότητας μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες και οργανισμούς. Εφοδιασμένη με πολυετή παρουσία στην αγορά, υψηλή επιστημονική εξειδίκευση και έμπειρο εργατικό δυναμικό, κατάφερε να γίνει μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ελληνική περιφέρεια. Με αυστηρή συνέπεια και επαγγελματισμό παρέχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών για κάθε είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες έρευνας και ανάπτυξης.

Ρόλος στο BEACON: Η ΕΤΑΜ είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών διάδοσης του BEACON, έτσι ώστε να  επιτευχθούν οι επικοινωνιακές ανάγκες του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια του (Πακέτο Εργασίας 7).

TOP