Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του BEACON αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου που προέρχονται από τον τομέα της Αγροτικής Ασφάλισης, της Τηλεπισκόπησης, της Διαχείρισης Κινδύνων, της Γεωργικής Βιομηχανίας, της Γεωργίας, καθώς και από διεθνείς οργανισμούς. Θα παρακολουθούν τις δραστηριότητες του έργου και θα παρέχουν συστάσεις.

Δρ. Ιωάννης Ν. Αθανασιάδης

Ο Δρ. Αθανασιάδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εργαστήριο Επιστήμης Γεω-πληροφοριών και τηλεπισκόπησης στο Πανεπιστήμιο του Wageningen στην Ολλανδία. H έρευνα του εστιάζεται στην ενεργοποίηση του ρόλου των πληροφοριών στη διερεύνηση της φύσης και των εφαρμογών της επιστήμης δεδομένων στις επιστήμες περιβάλλοντος. Η εξειδίκευσή του αφορά στην επιστήμη δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση, σε έξυπνα συστήματα πληροφοριών, στην επιστήμη γεωπληροφοριών, τη μηχανική γνώσης, σε μεταδεδομένα και οντολογίες. Στο Πανεπιστήμιο του Wageningen συντονίζει και το Πρόγραμμα Επιστήμης Δεδομένων, εποπτεύει έναν μεταπτυχιακό και έξι διδακτορικούς φοιτητές και είναι ο βασικός ερευνητής σε δύο μεγάλα ευρωπαϊκά έργα που αφορούν σε big data και διαχείριση τους στη γεωργία [προσωπική ιστοσελίδα].

Δρ. Clement Atzberger

Ο Δρ. Atzgerger είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Τοπογραφίας, Τηλεπισκόπησης και Πληροφοριών Εδάφους του Πανεπιστημίου BOKU στη Βιέννη. Είναι εμπειρογνώμονας τηλεπισκόπησης και ειδικός στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)  με συνολική εμπειρία πάνω από 20 χρόνια στην ταξινόμηση της χρήσης γης/ κάλυψης γης και στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής και χαμηλής ανάλυσης. Έλαβε το Διδακτορικό του στη μοντελοποίηση της ανάπτυξης των καλλιεργειών και στην συγκέντρωση δεδομένων τηλεπισκόπησης. Η τεχνική του εμπειρία, περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την αναστροφή φυσικών μοντέλων μεταφοράς θερμότητας, τη χρήση μηχανικών τεχνικών μάθησης για εργασίες ταξινόμησης και την εκτίμηση των βιοφυσικών μεταβλητών βλάστησης όπως η LAI. Είναι επίσης ειδικός σε σχέση με την κατάλληλη προ-επεξεργασία δεδομένων τηλεπισκόπησης (όπως οι ατμοσφαιρικές διορθώσεις) και η ανάλυση των χρονοσειρών (συμπεριλαμβανομένης και της φαινολογίας της επιφάνειας της γης).

Christopher Genillard

Ο κύριος Genillard είναι ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος της Genillard & Co. GmbH που κινείται επιχειρηματικά με την εδραίωση καινοτόμων νέων μοντέλων και προϊόντων ασφάλισης.  Έχει μακρόχρονη εμπειρία στον κλάδο των κινδύνων, της ασφάλισης και αντασφάλισης και με παγκόσμια εμπειρία σε ότι αφορά στο φάσμα πελατών. Κατείχε επίσης ανώτερες διοικητικές θέσεις σε ασφαλιστικά και αντασφαλιστικά κέντρα στο Μόναχο και το Λονδίνο. Διετέλεσε σύμβουλος σε μεγάλα έργα στο πεδίο της γεωργικής ασφάλισης, των φυσικών καταστροφών και αναδυόμενων κινδύνων. Ο κος Genillard, διατηρεί μακροχρόνιες ισχυρές επιχειρηματικές σχέσεις με πολλούς Ευρωπαίους ασφαλιστές στον κλάδο της γεωργίας και ενθαρρύνει επαφές σε όλο τον ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό κλάδο, κυβερνήσεις και ακαδημαϊκούς φορείς. 

Paul Meeusen

Ο Paul Meeusen ξεκίνησε την καριέρα του με εξειδίκευση σε λογισμικά διαχείρισης χρήματος και χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και στη συνέχεια διετέλεσε Διευθυντής στον Τομέα της Οικονομικής Συμβουλευτικής στην εταιρεία PwC.Το 2000 ανέλαβε διάφορους ηγετικούς ρόλους στην εταιρεία Swiss Re, όπως Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Εταιρικών Ασφαλίσεων και Διευθύνων Σύμβουλος Εσωτερικού Ελέγχου, και ανέλαβε ανώτερες θέσεις σε τρεις διαφορετικές ηπείρους στα Χρηματοοικονομικά, τις Επιχειρήσεις και τη Διαχείριση Κινδύνων.Το 2016, ίδρυσε την ομάδα την ομάδα Distributed Ledger Technology (DLT) της Swiss Re για να σχεδιάσει την πρώτη υπηρεσία τεχνολογίας Blockchain για ασφάλιση επανεκχώρησης. Συν-ίδρυσε την Πρωτοβουλία B3i  για την Τεχνολογία Blockchain στην Ασφαλιστική Βιομηχανία και ηγήθηκε του σχηματισμού της σε μια κοινοπραξία των 15 μεγαλύτερων διεθνών ασφαλιστικών εταιρειών, μετατρέποντας την σε Εταιρεία Τεχνολογίας με τους ίδιους συνεργάτες και έγινε και ο πρώτος Διευθύνων Σύμβουλός της. Έχοντας βάλει γερά θεμέλια και την ανάπτυξη των πρώτων εφαρμογών B3i, ο Paul συνέχισε ως σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανέλαβε συμβουλευτικούς ρόλους σε πολλούς ασφαλιστικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς. Ο Paul έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σχετικά με τη διαχείριση της απόδοσης, τους εσωτερικούς ελέγχους και το DLT και είναι συχνά ομιλητής πάνω σε αυτά τα θέματα. Το 2018 εξελέγη από την Acord μεταξύ των δέκα κορυφαίων παγκόσμιων ηγετών στις Τεχνολογίες ασφάλισης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στα Οικονομικά Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Leuven (Βέλγιο) και είναι Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής.

Shilpa Pankaj

Η κυρία Pankaj είναι αντιπρόεδρος της ομάδας Ασίας-Ειρηνικού της Εταιρείας Guy Carpenter με έδρα το Λονδίνο και εργάζεται στον κλάδο των αντασφαλίσεων για 9 χρόνια. Ξεκίνησε την καριέρα της στην εταιρεία Marsh India, όπου δημιούργησε την πρώτη Πρακτική Micro Ασφάλισης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εργάστηκε στη δημιουργία και εφαρμογή συστημάτων ασφάλισης υγείας, προσωπικού ατυχήματος και γεωργίας που διαχειρίζεται η Ινδική κυβέρνηση σε προαιρετική βάση. Το Μάρτιο του 2013 ανέλαβε καθήκοντα στην εταιρεία Guy Carpenter London ως μεσίτρια για τη Συνθήκη Non-Marine treaty business και είναι μέρος της εξειδικευμένης γεωργικής πρακτικής της Εταιρείας. Εργάστηκε επίσης για λίγο στη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία για ορισμένες περιφερειακές ανανεώσεις. Η Shilpa έχει πολυετή πείρα σε ασφάλειες και ασφαλιστικές εταιρείες που ασχολούνται με την ασφάλιση γεωργικών επιχειρήσεων στην Ασία και την Ευρώπη. Έχει πτυχίο MBA Μάρκετινγκ και Χρηματοοικονομικών από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Symbiosis και κατέχει διπλό πτυχίο, διοίκησης επιχειρήσεων στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Είναι συνεργάτης αντασφάλισης (ARe), DipCII και κάτοχος άδειας από το Ινστιτούτο Ασφαλίσεων της Ινδίας.

Ελένη Βακάκη

Η Ελένη Βακάκη, είναι ειδική στον τομέα της Τηλεπισκόπησης και της ασφάλισης βάσει δεικτών στην EARS/Eleaf. Η EARS, με την δραστηριότητα της στον τομέα της ασφάλισης και των δεδομένων ενέργειας και υδατικού ισοζυγίου, πρόσφατα αποκτήθηκε από την eLEAF. Η eLEAF είναι μια εταιρεία τηλεπισκόπησης στο Wageningen της Ολλανδίας με εμπειρία στη γεωργία και τη διαχείριση των υδάτων και δραστηριοποιείται παγκοσμίως, με εμπειρία σε περισσότερες από 50 χώρες. Η κα Βακάκη είναι υπεύθυνη για την ανάλυση κινδύνου κάνοντας χρήση δεδομένων τηλεπισκόπησης, τη διάρθρωση ασφαλιστικών λύσεων, την αξιολόγηση κινδύνου βάσης, την επικύρωση δεδομένων και την ανακάλυψη των εφαρμογών τηλεπισκόπησης για τα προϊόντα διαχείρισης κινδύνου (π.χ. βαθμολόγηση πίστωσης, προγράμματα δανείων). Πριν από την ένταξή της στην EARS, έκανε την πρακτική της στο πεδίο της επικύρωσης των προϊόντων δασικών πυρκαγιών για την Swiss Re Corporate Solutions.  Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Γεωματικής Μηχανικής από το Πανεπιστήμιο ETH της Ζυρίχης και ενδιαφέρεται να συμμετέχει στη διαμόρφωση του σύγχρονου τοπίου της γεωργικής ασφάλισης.

TOP