Ενίσχυση της Γεωργικής Ασφάλισης με τη χρήση δεδομένων τηλεπισκόπησης

Τηλεπισκόπηση

Ευφυείς Καιρικές Πληροφορίες

Τεχνολογία Blockchain

Γιατί το
BEACON;

 

Το BEACON είναι μία «εργαλειοθήκη» για τη γεωργική ασφάλιση που υποστηρίζεται από τεχνολογίες Blockchain και συνδυάζει την τηλεπισκόπηση με υπηρεσίες πληροφοριών για τις καιρικές συνθήκες, παρέχοντας χρήσιμες και πρακτικές πληροφορίες. Το BEACON προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση στην αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών, και στην παρακολούθηση έξυπνων συμβάσεων.

Εργαλειοθήκη Αυτοματοποίησης της Γεωργικής Ασφάλισης

Οι υπηρεσίες του BEACON παρέχουν τη δυνατότητα στον τομέα της Γεωργικής Ασφάλισης να μετριάσει την επίδραση της αβεβαιότητας των καιρικών συνθηκών κατά την εκτίμηση των κινδύνων, να μειώσει τον αριθμό επιτόπιων επισκέψεων για επαλήθευση οικονομικών διεκδικήσεων, να μειώσει τις λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες για την παρακολούθηση των ασφαλιστικών δεικτών και τη διαχείριση των συμβολαίων, καθώς και να σχεδιάσει πιο ακριβείς και εξατομικευμένες συμβάσεις.

Το BEACON μειώνει την αβεβαιότητα λόγων των μελλοντικών καιρικών συνθηκών

Το BEACON μειώνει τα λειτουργικά κόστη

 

Το BEACON παρέχει τη δυνατότητα  δημιουργίας νέων προϊόντων γεωργικής ασφάλισης

 

Το BEACON οδηγεί σε υψηλά ποσοστά κερδοφορίας

 

Το BEACON είναι η ιδανική λύση ανάπτυξης των επιχειρήσεων γεωργικής ασφάλισης.

Η καινοτομία του BEACON ξεκινά από το σχεδιασμό του.

UNDERWRITING

Ενδυναμώστε τις διαδικασίες underwriting, αποκτώντας πρόσβαση στα πλέον πρόσφατα ιστορικά και τοπικά δεδομένα πρόγνωσης καιρού.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Με τη βοήθεια της τηλεπισκόπησης, αποτελεσματική και απρόσκοπτη παρακολούθηση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο των έξυπνων συμβάσεων που αξίζουν οι πελάτες σας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

Υπηρεσίες δορυφορικής πληροφόρησης για ακριβέστερη αξιολόγηση ζημιών, ρύθμιση οικονομικών διεκδικήσεων και ανίχνευση περιπτώσεων απάτης.

ΈΞΥΠΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αξιοποιώντας την τεχνολογία Blockchain, έξυπνες συμβάσεις για αυτόματη αποζημίωση των ασφαλισμένων.

Εταίροι

Έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Μείνετε ενημερωμένοι με όλα τα τελευταία νέα σχετικά με την εξέλιξη του BEACON, τον οδικό του χάρτη, την ομάδα και τη χρηματοδότηση του.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τις ιδέες και τις απόψεις σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@beacon-h2020.com.

TOP